Pytania

Zapraszam do skorzystania z moich usług.
Gwarantuję najlepszą ofertę na rynku.

Skontaktuj się ze mną

Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danychosobowych przez właściciela serwisu lub przez firmy powiązane w celu realizacji zlecenia.

Firma zakończyła działalność. Nie realizujemy nowych zelceń.

FAQ

Na tej podstronie zamieszczam najczęściej zadawane mi przez Klientów pytania mam nadzieję, że rozjaśnią ewentualne wątpliwości.

Czym jest bezpłatna próbka wzoru pracy ?
Bezpłatna próbka to fragment tekstu, który piszę wtedy, gdy Klient wyraża zainteresowanie moimi usługami. Najczęściej próbka ma objętość od 2 do 3 stron, tekst ten zawiera: tytuł rozdziału, streszczenie rozdziału, tytuł podrozdziału oraz merytoryczne informacje z zakresu pracy. Dodatkowo w próbce zawarta jest także przykładowa tabela i wykres z właściwym opisem.

Czy płatności można rozłożyć na raty ?
Oczywiście, że tak w przypadku każdego zlecenia, którego objętość przekracza 20 stron płatność jest rozkładana na raty w ten sposób, że wartość zlecenia jest dzielona na tyle części na ile to Panu odpowiada. Każda część ma swoją cenę, którą uiszcza się w sposób zaliczkowy.

Czy istnieje możliwość zwrotu pieniędzy ?
Tak, współpraca ze mną odbywa się w oparciu o umowę o dzieło oznacza to, że zleceniodawca, a więc być może Pani ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie przed wykonaniem dzieła. Musi jednak Pani wiedzieć, że gdy odstępuje Pani od umowy zwracam Pani całość przekazanej kwoty lub część pieniędzy i materiały, które już dla Pani przygotowałem przed wyrażeniem woli odstąpienia.

Dlaczego ceny wzorców opracowań naukowych tak bardzo się różnią ?
Szanowna Pani, niestety pisanie wzorców opracowań naukowych nie jest pieczeniem chleba, gdzie może sobie Pani skalkulować koszty: mąki, prądu i siły roboczej na jeden bochenek. Mogę Pani napisać, że cena uzależniona od czynników takich jak: objętość pracy, termin realizacji, temat opracowania, dostępność źródeł i innych.

Czy stali klienci uzyskują zniżki ?
Tak, każda osoba, która po raz drugi korzysta z moich usług zyskuje obniżkę ceny o 1 zł na stronę, natomiast osoby, które po raz trzeci lub więcej razy są moim Klientem uzyskują 2 zł obniżkę. Niestety nie oznacza to, że stawki przy kolejnych zleceniach są zawsze niższe (patrz wcześniejsze pytanie), chociaż w praktyce jest to niezwykle rzadka sytuacja.

Co znaczy, że rozpatruje Pan tylko uzasadnione poprawki ?
Mówiąc wprost, a dokładniej pisząc wprost oznacza to, że uwzględniam 99% poprawek zgłaszanych przez Klientów. Jeśli więc okaże się, że w pracy jest za mało przypisów, pewne zagadnienia nie zostały omówione lub zostały omówione w niedostateczny sposób bądź też wykorzystana została zbyt mała liczba źródeł takie poprawki zostaną poprawione w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Najczęściej jednak wprowadzenie poprawek trwa kilka dnia, a nie dwa tygodnie
Natomiast poprawki, które wynikają ze zmiany zatwierdzonego przez Klienta planu pracy, szczególnie na zaawansowanym etapie realizacji zlecenia nie będą uwzględniane. Podobnie jest wtedy, gdy Klient prosi o uwzględnienie nowych zagadnień które istotnie wpływają na treść wzoru pracy, na przykład na końcowym etapie wykonania dzieła. Natomiast można je wprowadzić za dodatkowym wynagrodzeniem.

Czy istnieje możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku ?
Istnieje możliwość wystawienia rachunku, faktur VAT nie wystawiam.

Czy możliwe jest zawarcie umowy ?
Czy jest możliwe ? Jest to konieczność z każdym Klientem zawieram umowę o dzieło, która szczegółowo charakteryzuje szczegóły zasady ewentualnej współpracy i chroni nasze obopólne interesy. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, w których przedmiotem zlecenia jest niewielki wzór opracowania w takim przypadku nie zawieram umów.

Jakie dane są Panu potrzebne do realizacji zlecenia ?
Niestety jest tego trochę na początek potrzebny będzie: temat pracy, w dalszej kolejności rodzaj wzoru pracy (licencjacka, magisterska, doktorska, inna). Potrzebny jest także ostateczny termin realizacji zlecenia, jakiego Klient lub Klientka oczekuje. Przydatna jest także informacja o tym, czy osoba zainteresowana dysponuje planem lub nie. Oczywiście konieczne są także dane personalne na początku wystarczy imię (nick) oraz email lub telefon kontaktowy. Generalnie wszystko to co zostało zawarte w formularzu kontaktowym.
Na podstawie tych danych sporządzam wycenę zlecenia, jeśli jest ona akceptowalna potrzebne mi będą dane do zawarcia umowy o dzieło, a więc: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji oraz zamiennie PESEL, nr dowodu osobistego lub nr paszportu. Oczywiście jeśli dysponuje Pan materiałami od promotora o pisaniu pracy to też będą one przydatne.

Co się stanie z moimi danymi personalnym, które panu przekazałam ?
Nic się z nimi nie stanie nikomu ich nie sprzedam, nikomu ich nie oddam ani w żaden inny sposób ich nie udostępnię.

Czy skupuje pan napisane już opracowania naukowe ?
To pytanie jest mi zadawane bardzo często więc po raz setny powtórzę NIE, NIE SKUPUJĘ GOTOWYCH OPRACOWAŃ NAUKOWYCH I PROSZĘ O NIE PRZESYŁANIE MI TEGO TYPU PROPOZYCJI !!! Bardzo często składa mi się także propozycje odsprzedaży moich tekstów, odpowiedź jest bardzo krótka NIE !!!

Czy każdy wzór pracy pisanej przez pana jest oryginalny ?
Jeśli mam być szczery to praktycznie żaden wzór pracy naukowej nie jest oryginalny (w tym sensie, że nie jest on czymś nowym) dlatego, że pisanie prac naukowych to w zdecydowanej większości przypadków przepisywanie książek lub aktów prawnych. Natomiast nie popełniam plagiatów, bo zapewne o to Panu chodzi w moim przypadku każde nowe zlecenie to wizyty w bibliotekach, serfowanie po sieci i polowanie na źródła, a potem ich analiza i wyciąganie wniosków, ale tak pisze każdy kto działa w tej branży. Niestety mogę udowodnić te słowa dopiera wtedy, gdy skorzysta Pan z moich usług.

Czy pańskie teksty są weryfikowane przez System Antyplagiatowy Plagiat.pl ?
Tak, jednak robię to tylko na życzenie Klientów z kilku powodów. Po pierwsze, uważam, że o wiele bardziej wiarygodne jest takie rozwiązanie w którym Klienci sami weryfikują prawdziwość pisanych tekstów (jeśli nie wie Pani, jak zinterpretować uzyskany wynik mogę w tym pomóc). Po drugie, POZYTYWNA WERYFIKACJA TEKSTU PRZEZ SYSTEM ANTYPLAGIATOWY PLAGIAT.PL NIE DAJE GWARANCJI JEGO AUTENTYCZNOŚCI !!! Po trzecie, weryfikacja tekstów przez system antyplagiatowy ma charakter uznaniowy. Z tych powodów uważam, że wartość tego systemu jest ograniczona osobiście uważam, że system ten spełnia bardziej rolę zasłony dymnej niż wiarygodnej gwarancji autentyczności tekstów.

Na pańskiej stronie internetowej jest napisane, że każde zlecenie realizuje pan osobiście, jak to jest możliwe jeśli pisze pan wzory tekstów z tak wielu dziedzin nauki ? Nie chcę być złośliwa, ale czy pan pozjadał wszystkie rozumy ?
Kąśliwa uwaga, ale rzeczywiście słuszna na pewno nie zjadłem wszystkich rozumów, nie mam aż takiego apetytu. Jeśli więc chodzi o Pani uwagi to pozwalam sobie zauważyć, że studiowałem nauki polityczne oraz zarządzanie i marketing. Ponadto odbyłem szereg różnego rodzaju kursów i szkoleń, na przykład w zakresie zamówień publicznych co dało mi dużą wiedzę, zwłaszcza w zakresie prawa. Jednak najsilniejszą moją cechą jest doświadczenie działam w tej branży od wielu lat i z nie jednego pieca chleb jadłem.

Pewien znajomy polecił mi skorzystanie z pańskich usług tyle tylko, że studiujemy na różnych uczelniach i nie wiem, czy przygotowuje pan wzorce prac inżynierskich ?
Bardzo mi przykro, ale nie jestem w stanie Panu pomóc nie piszę wzorów prac inżynierskich oraz opracowań typowo technicznych, przed skorzystaniem z moich usług proszę zajrzeć na podstronę oferta. Jeśli nie ma tam dyscypliny naukowej, która dotyczy Pańskiego opracowania sugeruję skorzystać z usług konkurencji. Oczywiście zawsze może Pan zapytać o jakieś wskazówki lub porady może coś wspólnie ustalimy.

Skąd czerpie pan materiały źródłowe ?
Po pierwsze, z bibliotek, bibliotek i jeszcze raz bibliotek. Po drugie, z Internetu głównie ze stron: EUROSTAT, GUS, NBP, poszczególnych ministerstw lub portali specjalistycznych. Po trzecie, z ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych. Po czwarte, bardzo często Klienci przekazują mi swoje materiały.

Co znaczy, że prostych porad udziela pan za darmo ?
To bardzo szeroki temat, generalnie może to kogoś dziwić, że robię coś za darmo, ale robię to także w moim interesie. Przyczyną tego działania jest to, że niestety promotorzy mają różne podejście do swoich obowiązków na seminariach. Poniżej podaję więc kilka praktycznych porad na temat pisania opracowań naukowych, jest tego trochę więc niech czytają to tylko zainteresowane osoby.

Liczba stron
Ogólnie przyjmuje się, że objętość pracy licencjackiej powinna zwierać się w przedziale od 30 do 60 stron, chociaż niektórzy twierdzą, że powinno to być od 40 do 60 stron. W przypadku pracy magisterskiej objętość powinna zmieścić się w przedziale od 60 do 120 stron, ale trzeba wiedzieć, że rzadko spotyka się prace o liczbie przekraczającej 100 stron. Natomiast w pracach doktorskich nie ma, jakiegoś kanonu z reguły przekraczają one jednak grubo ponad 100 i dochodzą nawet do 300 stron. Pisząc o liczbie stron trzeba mieć świadomość tego, że jest tu mowa tylko o samym tekście, tak więc liczba ta nie obejmuje: strony tytułowej, spisu treści, wstępu, zakończenia załączników, spisu tabel, spisu wykresów. W odniesieniu do prac zaliczeniowych najczęściej jest tak, że to nauczyciel akademicki wyznacza maksymalną liczbę stron. Trzeba także pamiętać o tym, że generalnie promotorzy nie przepadają za długimi tekstami.

Liczba rozdziałów
Generalnie przyjmuje się, że praca licencjacka powinna składać się minimum z trzech rozdziałów, a praca magisterska przynajmniej z czterech. Muszę jednak przyznać, że niekiedy spotyka się prace magisterskie składające się z trzech rozdziałów, praca doktorska może składać się nawet z dziesięciu rozdziałów. Odrębną kwestią jest to, że całość pracy składa się z rozdziałów teoretycznych i jednego rozdziału empirycznego (merytorycznego). Niekiedy nie ma konieczności pisania rozdziału empirycznego jest to typowe zjawisko dla prawa, politologii (może się jednak zdarzyć, że trzeba omówić wyniki wyborów), administracji, czy stosunków międzynarodowych. Ale już w przypadku nauk ekonomicznych napisanie rozdziału empirycznego jest prawie zawsze koniecznością. Wszystkie rozdziały dzielimy na podrozdziały, a te można dzielić dalej wg własnego uznania.

Bibliografia
Bibliografia to nic innego, jak spis wszystkich źródeł, które zostały wykorzystane w danym opracowaniu. Składa się ona z kilku części: pozycji książkowych, artykułów naukowych, aktów prawnych, raportów i opracowań oraz witryn internetowych. W pracach naukowych najczęściej umieszcza się jedną bibliografię na ich ostatnich stronach, niekiedy jednak może się zdarzyć, że promotor poprosi o napisanie bibliografii na końcu każdego rozdziału. Źródła w bibliografii powinny być ponumerowane i uporządkowane w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów. Oczywiście nie podaje się autorów w przypadku: aktów prawnych, opracowań i raportów rządowych oraz stron internetowych.

Źródła
Jeśli chodzi o same źródła obowiązuje tu jedna zasada IM WIECĘJ TYM LEPIEJ. Liczba źródeł uzależniona jest od rodzaju twojej pracy dla pracy licencjackiej wg mnie powinno to być minimum 20 pozycji w przypadku pracy magisterskiej minimum 30 natomiast dla doktoratu źródeł powinno być kilkaset. Dobrze jest także stosować różnorodne źródła nie tylko książki te oczywiście znajdziesz w bibliotece lub księgarni. Osobiście mogę napisać, że strona Głównego Urzędu Statystycznego to prawdziwa kopalnia wiedzy podobnie jest w przypadku strony NBP. Jeśli tematyka pracy jest wyspecjalizowana to musisz wiedzieć, że na stronach poszczególnych ministerstw znajdziesz różnego rodzaju opracowania, na przykład Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej publikuje szczegółowe raporty o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zakładach pracy chronionej itd. Na koniec tego wątku jeszcze jedna ważna rada, jeśli jest to tylko możliwe to radzę stosować, jak najwięcej źródeł, których autorem lub współautorem jest promotor.

Przypisy
Przypis to odwołanie do źródła na podstawie, którego pisany jest fragment tekstu pracy. Powszechnie obowiązują dwa style wprowadzenia przypisów tradycyjny, czyli taki w którym umieszczasz przypis na dole strony stosuje się wtedy mniejszą czcionkę 10 lub 9 oraz harwardzki, kiedy to umieszczasz przypis w nawiasie za fragmentem tekstu, który został napisany. Styl tradycyjny jest powszechnie stosowany w pracach naukowych zwłaszcza licencjackich i magisterskich. Styl harwardzki najczęściej stosuje się w podręcznikach akademickich.
Przykład stylu tradycyjnego
J. Osiatyński, Finanse Publiczne Ekonomia i Polityka, PWN, Warszawa, 2006, s. 225-226.
Przykład stylu harwardzkiego
[Osiatyński, 2006, s. 225-226]

Inne
Prace naukowe pisze się w ogromnej większości przypadków czcionką Times New Roman rozmiar 12, pomiędzy wierszami należy zachować 1,5 wiersza odstępu. Tytuły rozdziałów pisane są wielkimi literami i pogrubioną czcionką najczęściej rozmiarem 16, tytułu podrozdziałów pisze się pogrubioną czcionką z reguły rozmiar czcionki to 14, ale to tylko moja sugestia. Skoro mowa już o pogrubionej czcionce to warto ją stosować także wtedy, gdy podajemy istotny termin, którego znaczenie będziemy następnie wyjaśniać. Natomiast kursywa znajduje zastosowanie w dwóch przypadkach pierwszy, gdy używamy terminów obcojęzycznych i drugi kiedy do tekstu wstawiamy cytat. Odrębną kwestią są tabele i wykresy, każda tabela i wykres powinny zostać wykonane samodzielnie, nie należy wstawiać wyciętych obrazów z pliku pdf, jpg itd. dodatkowo każda tabela i wykres musi zostać w odpowiedni sposób opisana. Ostatnia uwaga w tym wątku jest taka pisząc, jakikolwiek tekst naukowy należy posługiwać się językiem naukowym stosując formy bezosobowe, a więc dla przykładu nie piszemy „zauważyłem”, ale zauważono, zamiast „doszedłem do wniosku” należy użyć słów można wnioskować itd. Cechą języka naukowego jest również to, że można wielokrotnie w tym samym zdaniu używać tego samego słowa, na przykład słowa wskaźnik lub DNA itd. są wielokrotnie używane w różnego rodzaju opracowaniach.

 

close

Ważne: Moja strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na mojej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.4192.25838, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry